Programlama yapan herkesin, en sık kullandığı ve en popüler HTML kodları.

En Sık Kullanılan HTML Tagları:

<title></title> – Sayfa başlığı tagıdır. Browser’ın başlık çubuğunda görülecek olan sayfa başlığı bu tag arasında yazılır.

<p></p> – Paragraf açma / kapama tagıdır. Browser p tagını gördüğü yerde paragraf açar.

<p aling=”Center|Right|Left”></p> – Align tagı hizalama için kullanılır. P align dediğimiz zaman da seçili paragrafı hizalar. Align parametre olarak :

 • Center: Metni ortalar
 • Right: Sağa hizalar
 • Left: Sola hizalar

değerlerinden birini alır.

<hr> – Yatay çizgi tagı

<br> – Satır sonu tagıdır. Yan, browser br tagını gördüğü yerde satırı bitirip, yeni satıra geçer.

<font></font> – En çok kullanılan taglardan biridir. Yazılan metnin; yazı tipini, büyüklüğünü, rengi ve metne ait tüm özellikleri bu tag ile düzenleriz.

<b></b> – Kalın yazı tagı

<i></i> – İtalik yazı tagı

<u></u> – Altı çizgili yazı tagı

<!– –> – HTML döküman içerisinde kodu takip etmek için, programcının açıklamalarını yazdığı alandır.  “<!–” “–>” tagları arasında kalanları işlemci görmez. Web işlemcisi, bu tagların açıklama için kullanıldığını algılar ve bunları dikkate almaz.

<marquee></marquee> – Kayma efekti vermek için kullanılır. Marquee tagı ile yazılara, linklere ve istenilen resme kayma efekti verilebilir.

<h1></h1>…<h6></h6> – Başlık tagları. H1 en büyük, H6 en küçük başlık için kullanılır.

<body background=”a.jpg”> – Background tagı ile ilgili sayfaya arka plan resmi ekleriz.

<table></table> – Tablo oluşturma tagı

<img> – Resim ekleme tagı. İmg tagı parametre olarak şunları alır:

 • src: Resim URL’si, kaynak dosyanın yolu
 • width: Resmin eni, genişliği
 • height: Resmin boyu, yüksekliği
 • Alt: Alternatif text, resim açıklaması
 • Border: Resim kenarlığı
 • Align: Resmin yerleşimi

<a></a> – Link verme tagı. A tagı href parametresi ile kullanılır. Verilecek olan link, href parametresinde tanımlanır.

<embed> – Ses ekleme tagı. İstenilen sayfaya ses, müzik eklemek için kullanılır. Embed tagının aldığı parametreler şunlardır:

 • src: Ses dosyasının URL’si, müziğin kaynak yolunu gösterir
 • widht: Konsol genişliği,
 • height: Konsol yüksekliği,
 • Autostart: Kaynak dosya yüklendiğinde müziğin otomatik başlayıp, başlamayacağını belirtmek için kullanılır. True / False değerlerini alır. True, dersek sayfa yüklendiğinde müzik otomatik başlar.
 • Loop: Ses dosyasının kaç kez çalacağını belirtir.
 • Hidden: Konsolun ekranda görünüp, görünmeyeceğini belirler. Hidden=true ise konsol ekranda görünmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir